1226 De aartsbisschop van Mainz en Keurvorst Siegfried von Eppenstein laat Burg Lahneck bouwen om zijn gebied aan de monding van de Lahn te beschermen.

1245 Voor de eerste keer in een oorkonde vermeld.

1298 De Duitse koning Adolf von Nassau was te gast op de burcht vlak voor hij sneuvelde in het gevecht van Göllheim in de strijd tegen koning Albrecht I van Oostenrijk.
Om hem te wreken neemt Lahnsteins burggraaf Frederich Schilling von Lahnstein deel aan een complot tegen koning Albrecht I. Hij werd in 1309 na de bestorming van de burcht terechtgesteld.

1312 In de duisternis van het verleden ligt de geschiedenis van de laatste Tempelierridders. Na de verbanning zouden de laatste 12 tempeliers hun toevlucht hebben gezocht in de burcht en daar na een heldhaftige strijd gesneuveld zijn.

1332 Bij deelname aan een dienst in de aan de heilige Ulrich gewijde burchtkapel, verleende paus Johannes XXII 40 dagen aflaat.

1338 Op 15 juli neemt de keurvorst van Mainz en aartsbisschop Heinrich III vanuit de burcht Lahneck deel aan een bijeenkomst van keurvorsten die leidde tot de keurvorstenvergadering van Rhens.

1400 Op 4 juni wordt koning Wenzel in Oberlahnstein door de vier keurvorsten van het Rijnland afgezet. Met de Keurvorsten van Mainz verblijft Friederich burggraaf van Nürnberg met vele afgezanten van de stad op de burcht. De volgende dag wordt Ruprecht von der Pfalz in de “Königsstuhl” bij Rhens tot Duitse koning gekozen.

1475 Dieter von Isenburg versterkt de burcht met twee buitenmuren volgens de “Mainzer Bischofsfede” met graaf Adolf van Nassau.

1633 In de 30-jarige oorlog werd de burcht door Zweedse en keizerlijke troepen nogal beschadigd.
Daarna verloor de burcht zijn belangrijkste functie.

1774 Op zijn reis langs de Lahn maakte Goethe bij het zien van Burg Lahneck op 18 juli het gedicht Geistesgruß.

1803 Als deel van de onteigening van kerkelijke goederen gaat Burg Lahneck over naar het hertogdom Nassau.

1850 Burcht komt in privé-bezit.

1907 De keizerlijke admiraal Robert Mischke koopt Burg Lahneck.
Sindsdien is de burcht in het bezit van de familie.

Übersetzung: Gerard Ketelaar

MK-Mischke1kl6

Marinekameeradschaft
Admiral Mischke